Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím, aby Kounická hospoda, jako správce osobních údajů shromažďovala, uchovávala a zpracovávala moji emailovoou adresu v odběru denní nabídky, a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, za účelem zasílání marketingových a obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků komunikace podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Jsem si vědom/a svých práv podle §§ 11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb. ve znění účinném do 24. 5. 2018 a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, účinného od 25. 5. 2018, a to zejména těch, které vyplývají z čl. 12 až 23, tedy být na požádání informován, jaké mé osobní údaje jsou zpracovávány, práva na opravu či změnu nesprávných nebo neúplných údajů a rovněž práva obrátit se na správce či přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že zpracovatel či správce osobních údajů bude postupovat v rozporu se zákonem. Souhlasu rozumím, uděluji jej dobrovolně a jsem si vědom práva tento souhlas kdykoliv bezplatně odvolat a požadovat výmaz těchto poskytnutých osobních údajů.